CÂY GIỐNG XOÀI CÁT CHU

Giá liên hệ

Xoài cát chu hình thon dài, do dùng kỹ thuật bao trái, nên cho ra màu vàng tươi bắt mắt. Đến khi chín vỏ chuyển màu cam đậm, mùi thơm tự nhiên

Xoài cát chu dễ ra hoa, dễ đậu trái, trái không to, trái trung bình 300 – 350g/trái, dạng trái hơi tròn, vỏ trái màu vàng, mỏng. Chất lượng trái khá ngon

Giá cây giống Xoài Cát Chu: 34.000 – 48.000/cây tùy cây lớn nhỏ