CÂY GIỐNG SUNG MỸ BROWN TURKEY

Giá liên hệ

Sung mỹ Brown Turkey cây chuẩn giống, ra trái sau 6 tháng trồng. Sức sống tốt, dễ trồng dễ chăm sóc. Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng. Hướng dẫn canh tác miễn phí.