CÂY GIỐNG CHANH KHÔNG HẠT

Giá liên hệ

Giống chanh không hạt dễ trồng, đạt năng suất cao, đầu ra ổn định, lại ít tốn chi phí phân thuốc và công chăm sóc.

Cây trưởng thành có thể cho năng suất 150 – 200kg/ cây/ năm và có giá trị xuất khẩu cao.

Giá bán: 30.000 – 37.000/ cây