CÂY GIỐNG BƯỞI DA XANH

Giá liên hệ

Bưởi da xanh trồng khoảng 4 năm sẽ cho trái bói, từ năm thứ 5 trở đi cây cho trái ổn định. Nếu canh tác theo đúng kỹ thuật, cây sẽ cho năng suất rất cao, có cây cho tới 100 trái, bình quân mỗi năm anh thu được từ 30 – 35 tấn/ha.

Giá cây giống bưởi da xanh: 55.000 – 65.000/ cây.